توسعه ی کاربردی در محاسبات و اطلاعات کوانتومی

چکیده:

     با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ی فیزیک کوانتومی که همان فیزیک حاکم بر ذرات بسیار کوچک است، چند سالیست که فعالیتها در حوزهی محاسبات کوانتومی به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کرده است .این محاسبات با استفاده از ویژگی های منحصر به فردی که ذرات در مقیاس فیزیک کوانتومی دارا هستند انجام میگیرد .

     محققان همواره در تلاش هستند که ابعاد کامپیوترهای کنونی را که با واحد محاسباتی بیت کار میکنند ،کاهش دهند. این کار به افزایش تعداد واحدهای محاسباتی در یک فضای مکانی مشخص میانجامد که قانون موهر نامیده میشود. مشکل به وجود آمده این است که این کاهش ابعاد در سالهای آینده به جایی میرسد که از محدودهی فیزیک کلاسیکی خارج شده و وارد محدودهی فیزیک کوانتومی میشود. بنابراین حرکت به سمت محاسبات کوانتومی مسئلهای اجتناب ناپذیر است.

     شرکتهای محدودی در سرتاسر جهان به تکنولوژی ساخت این نوع از کامپیوترها دست پیدا کردهاند و اکثرا در حال فعالیتهای تحقیقاتی میباشند. شرکت D-Wave یکی از این شرکتهاست که اولین کامپیوتر کوانتومی خود را در سال 2011 معرفی کرد. این شرکت ساز و کاری را فراهم کرده است که کاربران بتوانند از هر جای دنیا از طریق سرویس ابری این شرکت برنامه نویسی با استفاده از این کامپیوتر را انجام دهند. نوع برنامهنویسی این کامپیوتر متفاوت از کامپوترهای معمولی و نیازمند روشهای خاص است .در پروژهی تعریف شده در موسسهی رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد قرار بر این است که در فاز اول، برنامهنویسی این کامپیوتر فرا گرفته شود که این فاز پروژه تقریبا به پایان رسیده است. فاز بعدی پروژه صرف مدلسازی الگوهای ترافیکی شهر تهران و بهینهسازی مسیر حرکت خودروها در سطح شهر خواهد شد. هدف پروژه همکاری با اپلیکشنهای اسنپ و تپسی است که در صورت موفقیت پروژه باعث کاهش هزینه های محاسباتی و همچنین افزایش سرعت محاسبات در این مجموعه ها خواهد شد.

پست های مرتبط

حس گر های نوری بر پایه محدودیت های کوانتومی

بیشتر بخوانید

بررسی تأثیر الکترونیکی حلقه پیریدین بر تأثیر سوئیچینگ دوتایی [Re (CO) 3 (dppz) (Py)] Cl

بیشتر بخوانید

توسعه بیوسنسور مبتنی بر نانوذرات طلا جهت ارزیابی فعالسازی مستقیم سیستم دفاع آنتی اکسیدانی KEAP1-NRF2

بیشتر بخوانید